2431051157,2112155436 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΑ, Τρίκαλα

Φωτογραφίες